Dla kogo przeznaczony jest program

"Bezpieczne zbiory – bezpieczne kolekcje"

Przydatne adresy

ICOM
Strona ICOM (International Council on Museums – Międzynarodowej Rady Muzeów) poświęcona programowi dokumentacji zbiorów Object ID.

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
Strona internetowa prowadzona przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, na której zamieszczono informacje o ponad 9000 poszukiwanych zabytków i dzieł sztuki.

Katalog strat wojennych
Ministerstwo Kultury od 1992 roku gromadzi dane na temat strat wojennych polskich bibliotek oraz dzieł sztuki z terenów znajdujących się w granicach Polski po 1945 r.

Art Loss Register
Międzynarodowa baza utraconych dzieł sztuki. Strona w języku angielskim.

Interpol
Strona organizacji zrzeszającej policje ze 188 krajów, na której są publikowane najbardziej poszukiwane zaginione zabytki i dzieła sztuki.