Dla kogo przeznaczony jest program

"Bezpieczne zbiory – bezpieczne kolekcje"

O nas

Bezpieczne Zbiory, Bezpieczne Kolekcje. Program Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, prowadzony przez

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa
tel. (+48-22) 25-69-600
fax: (+48-22) 642-11-85
mail: bezpiecznezbiory@nimoz.pl

www.nimoz.pl

we współpracy z:

Komendą Główną Policji

Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,

e-mail: dziedzictwonarodowe@policja.gov.pl

oraz

Stowarzyszeniem Antykwariuszy Polskich

Miodowa 41/12, 31-052Kraków,

www.antykwariusze.pl